LÂM ĐỒNG CHO TÁCH THỬA DIỆN TÍCH ĐẤT TỪ 40M2

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa ở Lâm Đồng là 40 m2, áp dụng cho nhà phố ở đô thị, kèm điều kiện mặt tiếp giáp đường từ 4m.UBND Lâm Đồng vừa ban hành quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa với từng loại đất, từ ngày 4/9.

Cụ thể, điều kiện tách thửa là đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với thửa đất có nhiều mục đích sử dụng đất thì thực hiện việc tách thửa với đất giá trị cao nhất.

Đất phi nông nghiệp muốn tách thửa phải có diện tích tối thiểu quy định với từng loại đất và có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu do nhà nước quản lý và đã được cập nhật, chỉnh lý, thể hiện trên bản đồ địa chính. Đồng thời, cạnh tạo góc với cạnh tiếp giáp đường của miếng đất phải từ 6 m trở lên, sau khi trừ khoảng lùi xây dựng.

Diện tích tối thiểu được tách thửa với đất ở như sau:

Nguồn: Quyết định 51/2023/QĐ-UBND của UBND Lâm Đồng

Nguồn: Quyết định 51/2023/QĐ-UBND của UBND Lâm Đồng

Tại đô thị, nhà phố cần diện tích đất ở từ 40 m2, cạnh tiếp giáp đường từ 4 m. Nhà liên kế có sân vườn thì diện tích đất ở từ 72 m2 và cạnh tiếp giáp đường từ 4,5 m với đường đã có tên hoặc chưa có tên mà lộ giới từ 10 m; tại các đường, đường hẻm còn lại cần diện tích từ 64 m2 và cạnh tiếp giáp đường từ 4 m.

Loại hình nhà biệt lập cần cạnh tiếp giáp đường từ 10m nhưng nếu tiếp giáp đường đã có tên thì cần điện tích tối thiểu 250 m2 còn đường hẻm thì yêu cầu từ 200 m2. Riêng biệt thự phải có diện tích đất ở từ 400 m2 tại đường đã có tên và từ 250 m2 ở hẻm. Kích thước cạnh tiếp giáp đường lần lượt yêu cầu là từ 12 m và 10 m.

Tại nông thôn, diện tích tối thiểu được tách thửa với đất ở áp dụng theo quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch chung xây dựng xã đã được phê duyệt. Trường hợp chưa có quy định dạng kiến trúc nhà ở thì diện tích đất ở phải từ 72 m2 và canh tiếp giáp đường từ 4,5 m.

Trong khi đó, diện tích tối thiểu để được tách thửa với đất sản xuất nông nghiệp là từ 500 m2 tại đô thị (các phường, thị trấn) và từ 1.000 m2 tại nông thôn (các xã) gồm cả phần diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng (nếu có. Trường hợp thửa đất có tiếp giáp với đường giao thông thì cạnh tiếp giáp đường sau tách thửa phải dài tối thiểu 10 m.

Riêng hoạt động tách thửa đất rừng sản xuất là rừng trồng thì diện tích đất tối là 10.000 m2. Ngoài ra, Lâm Đồng không quy định diện tích đất tối thiểu để tách thửa khi thực hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước hay người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Zalo
Facebook
Hotline: 0901 00 8968